Privacy statement

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

DEUKWEG.NL

 

Deukweg.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Deukweg.nl altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Deukweg.nl. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, die u kunt vinden op www.deukweg.nl/voorwaarden.

 

1. Wie is Deukweg.nl

Deukweg.nl heeft een Website ontwikkeld door middel waarvan auto-eigenaren met schadeherstellers in contact kunnen komen. Nadat een potentiële opdrachtgever een schaderapport met foto’s via de Website heeft geüpload, kunnen schadeherstellers een offerte opstellen, welke via de Website in het Account van de potentiële opdrachtgever wordt getoond. Vervolgens kunnen deze Opdrachtgever en de Reparateur een overeenkomst aangaan tot het herstellen van de schade. Daarvoor zal de Opdrachtgever de Reparateur een vergoeding betalen. Deukweg.nl wordt zelf geen partij bij deze overeenkomst.

 

Ten aanzien van de persoonsgegevens die de Opdrachtgevers en de Reparateurs op de Website invoeren, wordt Deukweg.nl als verantwoordelijke aangemerkt. Ten aanzien van de persoonsgegevens die een Opdrachtgever in een Aanvraag vermeldt, welke gegevens vervolgens door een Reparateur worden verwerkt, is de Reparateur zelfstandig verantwoordelijk.

 

Deukweg.nl B.V. is gevestigd te (1017 KE) Amsterdam aan de Prinsengracht 436-147, en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59438002. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1577093.

 

2. Welke informatie wordt door Deukweg.nl verzameld en verwerkt?

Je kunt je als Opdrachtgever of als Reparateur bij Deukweg.nl registreren. Als je je als Opdrachtgever registreert en je een schaderapport wilt uploaden, vragen we je de volgende persoonsgegevens met ons te delen:

 • je naam;
 • je adres en woonplaats;
 • je postcode;
 • je e-mailadres en telefoonnummer;
 • het kenteken van de beschadigde auto die je wenst te laten repareren.

 

Je kunt er daarnaast voor kiezen om door middel van je Facebook-account bij ons in te loggen. Ook kun je optioneel een foto van jezelf uploaden om je Account compleet te maken.

 

Als je je als Reparateur bij Deukweg.nl registreert, vragen we je om de volgende gegevens achter te laten:

 • de naam van jouw herstelbedrijf;
 • de naam van de contactpersoon van het bedrijf;
 • het telefoonnummer en e-mailadres waar we je op kunnen bereiken;
 • jouw inschrijfnummer bij de vereniging FOCWA.

 

Deukweg.nl kan je als Reparateur eventueel vragen om aanvullende financiële of bedrijfsgegevens te overleggen.

 

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Dienst van Deukweg.nl optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Deukweg.nl bepaalde informatie nodig. Deukweg.nl verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, en de pagina's die je op de Website bezoekt.

 

Voor zover Deukweg.nl deze informatie gebruikt, is deze altijd geanonimiseerd.

 

Kinderen onder 18 jaar

Minderjarigen kunnen geen gebruik maken van onze diensten en wij vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

 

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Deukweg.nl ze?

Door gebruik van Deukweg.nl kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan door Deukweg.nl toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Deukweg.nl kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

 

Bij het gebruik van Deukweg.nl kunnen eigen cookies van Deukweg.nl en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor Deukweg.nl, worden door Deukweg.nl op jouw computer opgeslagen en Deukweg.nl heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke cookies worden door Deukweg.nl bijvoorbeeld gebruikt om je taalinstellingen te onthouden.

 

Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en derde partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden ook wel third party cookies genoemd. Het is belangrijk om te weten dat Deukweg.nl geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'. Deukweg.nl kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden.

 

De volgende typen cookies kunnen door jouw gebruik van de Dienst op jouw randapparatuur geïnstalleerd worden:

 

Cookies van Deukweg.nl

Deukweg.nl plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om jouw gebruik van de website op een gebruiksvriendelijke wijze mogelijk te maken. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies jouw postcode na het invullen daarvan op de homepage.

 

Naast functionele cookies plaatst Deukweg.nl cookies die slechts een beperkte tijd op jouw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw gebruik van de website prettiger te maken, door bijvoorbeeld ingevulde formulieren te onthouden. Deukweg.nl kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

 

Cookies van derde partijen

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Deukweg.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Deukweg.nl verstrekt. Deukweg.nl verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Deukweg.nl zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.

 

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.

 

Tracking cookies

Ook kunnen er zogenaamde tracking cookies door derden worden geïnstalleerd. Met deze tracking cookies kunnen deze derden jou ook op andere websites herkennen. Door middel van deze cookies kunnen bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties worden getoond, die op basis van jouw surfgedrag het beste bij jou aansluiten.

 

Cookies verwijderen

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Deukweg.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van Deukweg.nl gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Deukweg.nl. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen. Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

 

4. Voor welke doeleinden zal Deukweg.nl informatie over jou verwerken?

Doeleinden

Deukweg.nl kan met de volgende doeleinden gegevens over jou verwerken:

 

 • om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
 • om schaderapporten te kunnen verzenden;
 • om offertes te kunnen verzenden;
 • om een overeenkomst tot het verrichten van Werk tot stand te brengen;
 • om factureren voor haar dienstverlening aan Reparateurs te verzenden;
 • om je informatie toe te zenden omtrent de eigen (aanvullende) diensten van Deukweg.nl;
 • om geanonimiseerde statistische data op te stellen;
 • om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daar toestemming voor hebt gegeven of op basis van wet- of regelgeving.

 

Deukweg.nl wil je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Deukweg.nl dat daarom aan jou laten weten. Ook kan Deukweg.nl je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

 

Mocht je geen e-mailberichten van Deukweg.nl willen ontvangen, dan kun je je afmelden via www.deukweg.nl/afmelden. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door Deukweg.nl aan jou wordt gestuurd opgenomen.

 

Deukweg.nl gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Deukweg.nl. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

 

5. Op welke wijze beschermt Deukweg.nl jouw persoonlijke informatie?

Deukweg.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Deukweg.nl en andere sites

Op de Website tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Deukweg.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop die partijen met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw Account. Als je als Opdrachtgever of Reparateur wilt weten welke gegevens Deukweg.nl over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Account kan veranderen, dan kun je contact opnemen met ons via 085-4014677 of info[at]deukweg.nl . Gegevens over jou zullen nooit langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

 

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

 

8. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info[at]deukweg.nl.

De voordelen van deukweg.nl

 • Overzicht

  Vergelijk op prijs, kwaliteit en afstand

 • Gemak

  De eerste offertes binnen 24 uur

 • Kwaliteit

  FOCWA erkende bedrijven

 • Landelijk

  Meer dan 400 schadeherstellers

 • Transparantie

  Onafhankelijk & vrijblijvend advies

 • Service

  4 jaar garantie op uw reparatie

Hoe werkt deukweg.nl?